Trung tâm đào tạo thiết kế và lập trình

Youix định hướng trở thành nơi giảng dạy và đào tạo hàng đầu về
thiết kế và lập trình tại Tp HCM.

Tiền thân “Ui Ux Trainer” hành trình

+7 NĂM

18 KHOÁ HỌC

Về Founder

Kiến thức tiên tiến

cập nhật

nhu cầu tuyển dụng

Lộ trình học

Quan tâm

kết quả

sau mỗi khoá học

Thành quả 💯

Giảng dạy trọng tâm và

định hướng

nghề nghiệp sớm

Giá trị cốt lõi

Nâng tầm
toolset, skillset,
và mindset

Kiến thức

#Level-up to Professional#Ability#Knowledge

Kinh nghiệm tư vấn và
đào tạo các lĩnh vực

🧳 SaaS Enterprise 🧬 E-Commerce 📊 AI 📊 HR Tech
📊 Fintech & Banking 📊 Sport Tech

Mong muốn lắng nghe từ các bạn

Youix luôn cố gắng xây dựng một môi trường đào tạo cởi mở. Chúng tôi không ngừng cải thiện chất lượng giảng dạy để đáp ứng các tiêu chuẩn thị trường tốt nhất.